קנדינסקי-Virtual Reality

העבודה הוצגה בפסטיבל מוסררהmix 'דיספלייסמנט', ירושלים, 2019