1/2

שם עבודה: נגטיב 

מדיום: צילום אנלוגיה  

טכניקה: סריקה סרט 35 מ"מ

שנה: 2019