2019 ,שעון

clook.png

העבודה הוצגה בתערוכה קבוצתית "ספקטרום" פסטיבל שאון חורף, ירושלים, 2019 

מדרגות, 2019

3D מדרגות.png

מסע ב Google Maps